Högklassig och torr pellets med högt energivärde och hög kvalitè.Pelletsen produceras i småsäck antingen 8 mm eller 6 mm,med 16 kg i varje säck,den levereras på pall med 832 kg/pall.  Det tillverkas nästan uteslutande av restprodukter från Vidas sågverk, kutterspån som enbart innehåller träfiber utan tillsatser av andra ämnen.

Därför är pellets ett högvärdigt biobränsle.

Vår produkt har ett jämt energiinnehåll och som ger minimalt med aska.

Vi erbjuder leverans och räntefri finansiering på samtliga pelletssorter.

Beställ din pellets under beställningsformuläret.

Energivärde ca 4,8 MWh/ ton
Fukthalt ca 8 %
Askhalt ca 0,3 %
Asksmältpunkt >1550 °C