Obs ! Nu höjs alla priser på pellets. Scandbio from 25/4 (lägg order senast 24/4 15:00) samt Vida from 1/5 (lägg order senast 28/4 15:00)

Leveranstiden utökas omgående till 10 arbetsdagar